kraamzorg print

Doel van het vakblad Kraamzorg is professionals in de geboortezorg op de hoogte te houden van de actualiteit in hun vakgebied, hun kennis te verdiepen en een forum te bieden om ervaringen uit te wisselen. Op die manier draagt Kraamzorg sinds 1999 bij aan de kwaliteit en de profilering van het vak.